RuseHorseClub Web site home RuseHorseClub on Facebook RuseHorseClub RSS RuseHorseClub on fkickr RuseHorseClub on YouTube Image Map
Вие се намирате тук: Конна база RuseHorseClub » Проект за обучение

Проект за обучение

През месец септември 2015 година приключи основната дейност за обучение по терапия с помощта на коне по проект „Конят – наш общ приятел, предизвикателство и отворена врата”, реализиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество към фонд „Партньорство”с водещ бенефициент Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе.

Целта на дейността е трансфер на иновативния модел социална услуга по асистирана с помощта на коне терапия. Трансфера се изпълни чрез обучение по изготвена конкретна програма от швейцарската партньорска организация.

Обучението стартира през октомври 2014 година и в продължене на 12 месеца, инструктори от Клуба по конен спорт и коневъдство бяха обучавани в усвояване на швейцарския модел по асистирана с помощта на коне терапия.

Обучиха се четрима представители на Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе.

Обучението бе разделено на четири модула. Теоретичните и практически занимания се изпълняваха от швейцарски лектори, като във времето между модулите, инструкторите на Клуба по конен спорт и коневъдство в съответствие с наученото, работеха с деца от СНЦ „Еквилибриум”. Родители на децата присъстваха по време на работата на децата и заниманията с коне.

Подготвените уроци бяха документирани със съответните видео сесии, изпратени на преподавателите за по-нататъшни дискусии. Това даде възможност на участниците да отразят своята работа и да напреднат със своите компетенции по ‘Терапия с помощта на коне’. Обучението предстои да бъде завършено с дисертация относно определена тема.

Резултатът от изпълнение на дейността са обучени инструктори за професионално прилагане на асистирана с коне терапия по усвоен швейцарски модел.